Εταιρικές Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έκτακτης ΓΣ 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έκτακτης ΓΣ 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έκτακτης ΓΣ 30/9/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έκτακτης ΓΣ 19/12/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ 07/04/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έκτακτης ΓΣ 3/10/2017
Γενική Συνέλευση
Aνακοίνωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21/03/2016
Aνακοίνωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30/09/2016
Aνακοίνωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19/12/2016